We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Coor som investering  /  Intervju med Coors CFO

Utvecklingen är positiv

2021 har fortsatt att präglas av pandemin, men Coor står stabilt. Utvecklingen har varit positiv, med flera förvärv, bra avkastning och stort fokus på hållbarhet, innovation och framtidens arbetsplats säger Klas Elmberg, CFO på Coor.

Hur vill du sammanfatta 2021?

– Utvecklingen har varit positiv. Coor har varit aktiv på uppköpssidan, haft en god anpassningsförmåga och väl utvecklad kostnadskontroll. Vi kom tillbaka med en god utdelning till våra investerare och har haft en bra direktavkastning.

Det gångna året har delvis varit en fortsättning på 2020 med en stor osäkerhet på grund av den globala covidkrisen. Pandemin har inneburit ökade volymer inom lokalvårdsområdet, vår största tjänst. Men även i år har vi sett lägre volymer inom fastighet och mat och dryck. Vi är dock övertygade om att vi kommer att se en återgång till mer normala volymer inom dessa tjänster.

Nyckeln till stabilitet är Coors affärsmodell, där 70–75 procent av intäkterna kommer från fasta abonnemang. Bolaget har en bra kundbas, med pålitliga kunder som betalar sina fakturor som de ska.

Är förvärv en fortsatt viktig strategi för Coor?

– Absolut, vi har gjort tre uppköp under året. Under våren förvärvade vi R & K Service AS, som är ett mycket välskött familjeföretag inom lokalvård och mat och dryck i Stavanger i Norge. Under sommaren genomförde vi ett strategiskt viktigt förvärv av Veolia Technical Management, en verksamhet med högt tekniskt kunnande inom produktions- och infrastrukturanläggningar. I november förvärvade vi Inspira, ett företag som levererar lokalvårds- och arbetsplatstjänster till ett stort antal företag i Mellansverige. Coor kommer att fortsätta att växa organiskt kompletterat med förvärv. De bolag vi är intresserade av är välskötta, med god ekonomi, goda kundrelationer och tar väl hand om sina medarbetare. Men att växa organiskt kommer alltid att vara viktigast för oss.

Coor har blivit ännu mer transparenta och breda i sin rapportering, vad innebär det?

– Det innebär att bolaget varje kvartal, utöver de finansiella nyckeltalen, även rapporterar de sociala och miljömässiga dimensionerna enligt Triple Bottom Line. Transparensen och vårt stora fokus på hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Hur ser du på framtiden för Coor?

– Framtiden ser mycket ljus ut, det finns en fortsatt stor marknad i Norden där Coor kan växa och stärka sin position ytterligare. Vi har mycket fokus på hållbarhet och innovation samt satsar ännu mer på området Advisory i hela Norden, där vi stöttar våra kunder att utveckla framtidens arbetsplats. Det är något som våra kunder efterfrågar i stor utsträckning.

Klas Elmberg, CFO Coor