We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).

Introduktion  /  Vd-ord

Ett framgångsrikt år att vara stolt över

2021 blev ett år som överträffade mina förväntningar inom många områden. Vi gör ett av våra ­starkaste finansiella år någonsin och uppnår en toppnotering för nyförsäljning, samtidigt som vi genomför tre värdeadderande förvärv. Vi uppnår också våra högsta resultat för både medarbetar- och kundnöjdhet. Under året har Coor dessutom tagit viktiga beslut och genomfört flera aktiviteter för att fortsatt bygga ett hållbart företag – på riktigt. Jag är både ödmjuk och stolt över det vi tillsammans uppnått under året!

Vi på Coor är övertygade om att hållbarhet måste genomsyra allt vårt arbete, både idag och i framtiden. Under året tog vi flera viktiga steg mot målet att fortsätta utveckla Coor till ett hållbart företag. Vi anslöt oss till UN Global Compact och Science Based Targets initiative i syfte att ta vårt samhällsansvar som företag och göra allt vi kan för att minska både vårt och våra kunders klimatavtryck. För att verkligen visa att vi tar hållbarhet på allvar, ändrade vi också de rörliga ersättningarna för samtliga, högre chefer och nyckelpersoner i bolaget, till att även inkludera social- och miljömässig hållbarhet. Reaktionerna på detta beslut har varit många och uteslutande positiva – det gläder mig.

Våra medarbetare är vårt allt

Coor är ett företag där alla våra medarbetares kunskap, kompetens och motivation har avgörande betydelse för vår framgång. I snart två år har vi levt med en utdragen pandemi och det har påverkat oss alla. Enligt svenska Folkhälso­myndigheten har stress, oro och sömnproblem ökat i befolkningen som helhet. Trots dessa förutsättningar bibehåller vi vår tidigare toppnotering 78 i den årliga medarbetarundersökningen. Att vi lyckats så bra kan tillskrivas Coors inkluderande kultur med motiverade medarbetare och starka, coachande ledare, alla med fokus på att jobba tillsammans för våra kunder och nå resultat.

Den stora mångfalden bland våra medarbetare är en annan framgångsfaktor. Vi har medarbetare från många olika nationaliteter och kulturer. Coor är en viktig integrationsmotor och med olika perspektiv och erfarenheter hittar vi snabbare och bättre lösningar, när vi nyttjar varandras kunskaper. Mångfald gör Coor till ett starkare företag. Jag vill verkligen förmedla ett djupt tack till alla med­arbetare som genom hela pandemin visat på Coor-andan genom att vara flexibla, snabba att ställa om och beredda att dela bördan med våra kunder.

AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef
Citationstecken
Coors drygt 11 000 medarbetare speglar samhället i stort, när det gäller kultur, bakgrund, ålder och kön. Jag är övertygad om att dessa olikheter stärker oss som bolag.

Hör AnnaCarin kommentera året som gått

Play button
Spela videon
(2 min 52 sek)
Kökspersonal

Nöjda kunder möjliggör tillväxt

Jag är övertygad om att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder, och det har vi verkligen fått stöd för i år. I årets kundundersökning når vi den högsta nivån någonsin på 74. Det är ett otroligt fint kvitto på att våra medarbetares passion för service har betydelse och att vår kundcentrerade affärsmodell med decentraliserat ansvar är ett fortsatt framgångsrecept.

Coor växer

Coor har haft ett mycket framgångsrikt nyförsäljningsår, där vi vunnit nya affärer för drygt 1,1, miljarder SEK, vilket är en toppnotering sedan Coors börsintroduktion 2015. Bland de nya kunderna finns bland annat danska Byggnadsstyrelsen, DSB och PostNord. Jag är övertygad om att vi lyckats så bra för att vi alltid skräddarsyr våra servicekoncept utifrån kundernas behov, att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet samt att vi tillsammans med våra kunder ständigt utvecklar våra tjänster för att leverera de bästa service­upplevelserna. Vi arbetar löpande för att utveckla och bibehålla våra kundrelationer. Målsättningen är nöjda kunder som vill förnya sina avtal med Coor. Under 2021 omförhandlades ett antal stora avtal med bland annat Aibel, GKN, Borealis, Attendo och Equinors produktionssiter.

Vi har även genomfört tre värdeadderande förvärv under året som tillsammans adderar en volym på knappt 1,3 miljarder SEK. Året inleddes med att vi förvärvade norska R&K Service, ett familjeföretag som levererar lokalvård och restaurangtjänster i Stavanger-området. I mitten av sommaren förvärvade vi svenska Veolia Technical Management, en verksamhet med djup kompetens inom fastighetsdrift i känsliga, industriella miljöer. Under hösten förvärvade vi Inspira, inklusive deras dotterbolag Middlepoint. Inspira är, precis som R&K Service, ett mycket välskött familjeföretag. Inspira levererar arbetsplatsservicetjänster till ett stort antal kunder i Mellansverige.

Min ambition är att Coor ska fortsätta växa organiskt, men vi ser också en stor potential att fortsatta förvärva värde­adderande bolag.

Två män i Coors personalstyrka
Personal på Coor

Vi slår oss inte till ro

Vi lämnar ett framgångsrikt år bakom oss, men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Jag brukar tänka på Ingvar Kamprad, IKEA:s grundare, och hans tänkvärda ord: ”Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!”. Vi står inför ett nytt år då våra nyvunna affärer och förvärv ska integreras i verksamheten och nya spännande affärsmöjligheter ska realiseras. Vi har under året accelererat våra ­utvecklingsinsatser inom bland annat innovation, hållbarhet, digitalisering, tjänsteutveckling och kundupplevelse. Jag är oerhört stolt över alla medarbetare som har gjort detta möjligt. Omvärlden kommer att förändras och det är av största vikt att vi alltid ligger i framkant för att fortsätta vara Sveriges ledande IFM-företag. Coor står redo för framtiden!

AnnaCarin Grandin
Vd och koncernchef
Mars 2022