We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Verksamhet  /  Coor i Finland

Rekordhög kundnöjdhet och mer mångfald

Coors position som ett facility management-företag som tillhandahåller tjänster inom många områden stärktes 2021 i hela Finland. Arbetet med mångfald på jobbet fortsatte och kundnöjdheten var rekordhög.

Speglar mångfalden

Arbete för mångfald fortsatte under 2021. Coors personal speglar mångfalden hos våra kunder och samhället i stort. Vi tror att olika perspektiv hjälper oss att förbättra vår kreativitet, lönsamhet och förmåga att lyssna på andra. Coor var ett av de första företagen som gick med i programmet ”Ungdomar i arbetslivet”, som hjälper människor som riskerar att marginaliseras, koordinerat av Diakoniss Institutet, samt arbetspensionsföretaget Varma. Programmet stödjer anställning av 16–29-åringar som riskerar utanförskap.

Rikstäckande aktör

Under året har Coor tecknat flera avtal med företag som är verksamma i hela Finland, däribland med två logistikföretag – Matkahuolto och PostNord. I september skrevs även kontrakt med Evidensia som tillhandahåller veterinärtjänster.

Kompetens inom många områden

Coors position som ett Facility Management-bolag som tillhandahåller tjänster inom många områden stärktes under 2021. Utöver betydande nya lokalvårdsavtal har även flera fastighetsserviceavtal tecknats. I juni ingicks ett förlängningsavtal för fastighetstjänster till Attendos äldreboenden. I augusti tecknade Coor avtal om fastighetsservice till Pilkes förskolor.

Marcus Karsten, Landschef Finland

Marcus Karsten,
Landschef Finland

81
Motiverad medarbetar-index
77
Nöjd kund-index