We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Verksamhet  /  Coor i Norge

Hög aktivitetsnivå präglar året

Efter ett krävande 2020 har 2021 bjudit på flera förnyade kontrakt och en successiv återöppning av samhället vilket inneburit en ökad aktivitetsnivå för Coor i Norge, även om slutet av året innebar nya restriktioner.

Rådgivning och kundupplevelse i fokus

I pandemins spår utvecklas nya krav på arbetsmiljön. Hybridarbetsplatsen är sannolikt här för att stanna, och det kräver en ny strategi för kontoret och en förändring av välbekanta arbetssätt. Ett resultat av detta är att ett nytt affärsområde etablerats – Coor Advisory – som erbjuder strategisk rådgivning kring och implementering av attraktiva, hälsosamma och inspirerande arbetsplatser.

Förvärv i Stavanger

I februari förvärvade Coor lokalvårds- och restaurangleverantören R & K Service AS. Företaget är beläget i Stavanger, med en årlig omsättning på cirka 80 MSEK och omkring 130 anställda. Förvärvet innebär en ökad geografisk täckning i Norge och stärker Coors kompetens inom lokalvård och restaurangtjänster.

Både nya och förnyade kontrakt

Coor i Norge har under året fått flera nya kontrakt utöver ett antal förnyade kontrakt. I juni valde Equinor att förlänga samarbetet genom att teckna ett nytt avtal för servicetjänster till sina produktionssiter. Avtalet löper över fem år med en option på ytterligare tre år och har ett årligt värde på cirka < 300 MSEK, inklusive Coors estimat för årliga rörliga projektvolymer. Vidare har Coor i Norge tecknat ett nytt kontrakt med Equinor avseende housing-tjänster och förlängt ett större kontrakt med Aibel.

Nikolai Utheim, Landschef Norge

Nikolai Utheim,
Landschef Norge

76
Motiverad medarbetar-index
68
Nöjd kund-index