We use cookies on our website to improve the user experience, increase performance and for advertising purposes. By clicking ”I accept”, you accept all cookies. If you do not want to allow all cookies you can change your settings. Read Coor's cookie policy (opens in new window).
Verksamhet  /  Coor i Sverige

Strategiska förvärv stärker verksamheten

Coor i Sverige genomför två förvärv under 2021 som breddar och stärker bolaget. Under året återhämtar sig marknaden och det ger effekt i form av ökad efterfrågan på servicetjänster hos befintliga kunder samt nytecknade och förlängda kundavtal.

Värdeskapande förvärv

Under året genomför Coor två strategiska förvärv; Veolia Technical Management som stärker Coors erbjudande inom teknisk fastighetsservice och hållbarhet samt lokalvårdsbolaget Inspira, med dotterbolaget Middlepoint, som ger Coor en ökad kundbas i mellersta Sverige och attraktiv arena- och bemanningsverksamhet. Genom dessa förvärv har vi på Coor haft glädjen att välkomna 1 650 nya kompetenta medarbetare in i verksamheten, ett positivt tillskott i den svenska organisationen.

Kundfokus med gott resultat

Ett viktigt fokusområde under coronakrisen har varit att stötta kunderna genom anpassade leveranser utifrån skiftande behov. I takt med att fler kunder planerar återgång till sina arbetsplatser har Coor hjälpt till med att säkerställa trygga arbetsmiljöer. Lokalvård har under året varit en strategiskt viktig tjänst för många kunder och ett serviceområde som fortsätter att växa.

Tillväxt genom nya affärer och förlängda förtroenden

Coor tecknade ett nytt och stort IFM-uppdrag för PostNord under årets första kvartal. Bland andra nya uppdrag kan säkerhetsuppdraget för Borealis och lokalvårdskontraktet med Seco Tools nämnas. Utöver dessa tecknade Coor ett prestigefullt kontrakt inom mat och dryck med en myndighet i Sverige. IFM-avtalet med Sandvik Materials Technology förlängdes och likaså lokalvårdsuppdrag med BAE. Upp­draget för GKN omförhandlades och nytecknades.

Magnus Wikström, Landschef Sverige

Magnus Wikström,
Landschef Sverige

76
Motiverad medarbetar-index
73
Nöjd kund-index